93 מזמור 92, מזמור

  • Recording #: 294
  • Page: ZY175
  • Hazzan Name: Hy Genee
  • City: Ioannina
  • Congregation: Kehila Kedosha Janina (New York)
  • Roots: Romaniote
  • Prayer Cycle: Shabbat, Yom Tov
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
294 ZY175   Hy Genee   Ioannina Kehila Kedosha Janina (New York) Romaniote Shabbat, Yom Tov
  1. 93 מזמור 92, מזמור

(2 Pages)