29 מזמור

  • Recording #: 421
  • Page: ZY172
  • Makam: Nihavend
  • Hazzan Name: Aharon Najari
  • City: Salonica
  • Congregation: Tel Aviv
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
421 ZY172 Nihavend Aharon Najari   Salonica Tel Aviv Sephardic Shabbat
  1. 29 מזמור

(1 Page)