2 איכה

  • Recording #: 354
  • Page: ASV122
  • Hazzan Name: Hayim Afya
  • City: Istanbul
  • Congregation: Shaar Hashamayim (Mexico City)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Tisha B'Av
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
354 ASV122   Hayim Afya   Istanbul Shaar Hashamayim (Mexico City) Sephardic Tisha B'Av
  1. 2 איכה

(3 Pages)