2 איכה

  • Recording #: 355
  • Page: ASV122
  • Hazzan Name: David A. Rekanati, Yishak Sh. Rekanati, Yehuda Mizrahi
  • City: Salonica
  • Congregation: Shelomo Ibn Gabirol Synagogue (Tel Aviv)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Tisha B'Av
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
355 ASV122   David A. Rekanati, Yishak Sh. Rekanati, Yehuda Mizrahi   Salonica Shelomo Ibn Gabirol Synagogue (Tel Aviv) Sephardic Tisha B'Av
  1. 2 איכה

(3 Pages)