תיקון הגשם – לשוני כוננת

  • Recording #: 414
  • Page: SSR194
  • Makam: Huseyni
  • Hazzan Name: David Nehama
  • City: Salonica
  • Congregation: Tel Aviv
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shemini Aseret
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
414 SSR194 Huseyni David Nehama   Salonica Tel Aviv Sephardic Shemini Aseret
  1. תיקון הגשם – לשוני כוננת

(1 Page)