שנה בשנה

  • Recording #: 501
  • Page: ASV107
  • Hazzan Name: Ben Sion (Sam) Maimon
  • City: Tekirdag
  • Congregation: Sephardic Bikur Holim Congregation (Seattle)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Tisha B'Av
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
501 ASV107   Ben Sion (Sam) Maimon   Tekirdag Sephardic Bikur Holim Congregation (Seattle) Sephardic Tisha B'Av
  1. שנה בשנה

(1 Page)