שמע קולי

  • Recording #: 384
  • Page: SYK030
  • Hazzan Name: Hayim Meshulam and Asher Hananel
  • City: Sofia
  • Congregation: Central Sofia Synagogue
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Yom Kippur
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
384 SYK030   Hayim Meshulam and Asher Hananel   Sofia Central Sofia Synagogue Sephardic Yom Kippur
  1. שמע קולי

(1 Page)