שומר ישראל

  • Recording #: 547
  • Page: SRH052
  • Hazzan Name: Hy Genee
  • City: Ioannina
  • Congregation: Kehila Kedosha Janina (New York)
  • Roots: Romaniote
  • Prayer Cycle: Selihot
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
547 SRH052   Hy Genee   Ioannina Kehila Kedosha Janina (New York) Romaniote Selihot
  1. שומר ישראל

(1 Page)