רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך, שלחן עורך, צפון, ברך

Hebrew, Ladino, with English instructions

  • Recording #: 190
  • Page: PH021
  • Hazzan Name: Isaac Azose
  • Application: Seder
  • City: Tekirdag
  • Congregation: Congregation Ezra Bessaroth (Seattle)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Pesah
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
190 PH021   Isaac Azose Seder Tekirdag Congregation Ezra Bessaroth (Seattle) Sephardic Pesah
  1. רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך, שלחן עורך, צפון, ברך

(3 Pages)