קריאת התורה – סוכות יום 1 – שור או כשב

  • Recording #: 406
  • Page: SSR131
  • Hazzan Name: Avraham Palti
  • City: Istanbul
  • Congregation: Shaar Hashamayim (Mexico City)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Sukkot
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
406 SSR131   Avraham Palti   Istanbul Shaar Hashamayim (Mexico City) Sephardic Sukkot
  1. קריאת התורה - סוכות יום 1 - שור או כשב

(4 Pages)