קידוש ליל שבת

Includes instrumental music

  • Recording #: 332
  • Page: ZY191
  • Makam: Nihavend
  • Hazzan Name: Refael Abuav
  • City: Istanbul
  • Congregation: Shaar Hashamayim (Mexico City)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
332 ZY191 Nihavend Refael Abuav   Istanbul Shaar Hashamayim (Mexico City) Sephardic Shabbat
  1. קידוש ליל שבת

(1 Page)