קדיש, שמע – ראש השנה ערבית

  • Recording #: 247
  • Page: SRH079
  • Hazzan Name: Sadik Danon
  • City: Sarajevo
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Rosh Hashanah
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
247 SRH079   Sadik Danon   Sarajevo   Sephardic Rosh Hashanah
  1. קדיש, שמע - ראש השנה ערבית

(3 Pages)