קדיש – ערבית של שבת

  • Recording #: 462
  • Page: ZY176
  • Makam: Hijaz
  • Hazzan Name: Hayim Afya
  • City: Istanbul
  • Congregation: Shaar Hashamayim (Mexico City)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
462 ZY176 Hijaz Hayim Afya   Istanbul Shaar Hashamayim (Mexico City) Sephardic Shabbat
  1. קדיש - ערבית של שבת

(1 Page)