על היכלי

  • Recording #: 364
  • Page: ASV135
  • Hazzan Name: Hayim Afya
  • City: Istanbul
  • Congregation: Shaar Hashamayim (Mexico City)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Tisha B'Av
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
364 ASV135   Hayim Afya   Istanbul Shaar Hashamayim (Mexico City) Sephardic Tisha B'Av
  1. על היכלי

(1 Page)