עיר בית מקדשי

  • Recording #: 28
  • Page: M070
  • Makam: Mahur
  • Hazzan Name: Isak Machoro, David Sevi, David Behar
  • Application: Maftirim
  • City: Istanbul
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
28 M070 Mahur Isak Machoro, David Sevi, David Behar Maftirim Istanbul   Sephardic Shabbat
  1. עיר בית מקדשי

(1 Page)