נשמת

Brief excerpt, with instrumental music

  • Recording #: 454
  • Page: ZY219
  • Makam: Hijaz
  • Hazzan Name: Isaac Behar
  • City: Sofia
  • Congregation: Sephardic Temple Tifereth Israel (Los Angeles)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
454 ZY219 Hijaz Isaac Behar   Sofia Sephardic Temple Tifereth Israel (Los Angeles) Sephardic Shabbat
  1. נשמת

(1 Page)