נקדישך

  • Recording #: 490
  • Page: ZY228
  • Makam: Segah
  • Hazzan Name: Yosef Hazan, Shemuel A. Rekanati
  • City: Salonica
  • Congregation: Tel Aviv
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
490 ZY228 Segah Yosef Hazan, Shemuel A. Rekanati   Salonica Tel Aviv Sephardic Shabbat
  1. נקדישך

(1 Page)