נטילת ידים

Prayers on Arising

  • Recording #: 335
  • Page: ZY001
  • Hazzan Name: Nissim Elnecave
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Weekday
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
335 ZY001   Nissim Elnecave       Sephardic Weekday
  1. נטילת ידים

(1 Page)