מלא עולם

  • Recording #: 17
  • Page: M034
  • Makam: Chargah
  • Hazzan Name: David Behar, Isak Machoro, David Sevi
  • Application: Maftirim
  • City: Istanbul
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Maftirim
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
17 M034 Chargah David Behar, Isak Machoro, David Sevi Maftirim Istanbul   Sephardic Maftirim
  1. מלא עולם

(1 Page)