מי כמוך 3 – שבת זכור

Sung on Shabbat before Purim

  • Recording #: 281
  • Page: ZY335
  • Hazzan Name: Frank Varon
  • Congregation: Sephardic Bikur Holim Congregation (Seattle)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat Zakhor
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
281 ZY335   Frank Varon     Sephardic Bikur Holim Congregation (Seattle) Sephardic Shabbat Zakhor
  1. מי כמוך 3 - שבת זכור

(4 Pages)