מי כמוך 2 – שבת זכור

Sung on Shabbat before Purim

  • Recording #: 282
  • Page: ZY334
  • Hazzan Name: Frank Varon
  • Congregation: Sephardic Bikur Holim Congregation (Seattle)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat Zakhor
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
282 ZY334   Frank Varon     Sephardic Bikur Holim Congregation (Seattle) Sephardic Shabbat Zakhor
  1. מי כמוך 2 – שבת זכור

(1 Page)