מי כמוך – שבת זכור

Sung on Shabbat before Purim

  • Recording #: 279
  • Page: ZY332
  • Hazzan Name: Hy Genee, Sol Matsil
  • City: Ioannina
  • Congregation: Kehila Kedosha Janina (New York)
  • Roots: Romaniote
  • Prayer Cycle: Shabbat Zakhor
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
279 ZY332   Hy Genee, Sol Matsil   Ioannina Kehila Kedosha Janina (New York) Romaniote Shabbat Zakhor
  1. מי כמוך - שבת זכור

(3 Pages)