מי כמוך – שבת זכור

Sung on Shabbat before Purim

  • Recording #: 424
  • Page: ZY332
  • Hazzan Name: Yosef Halevi
  • City: Belgrade
  • Congregation: Sukkat Shalom Synagogue (Belgrade)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat Zakhor
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
424 ZY332   Yosef Halevi   Belgrade Sukkat Shalom Synagogue (Belgrade) Sephardic Shabbat Zakhor
  1. מי כמוך – שבת זכור

(7 Pages)