מזמור 93

  • Recording #: 326
  • Page: ZY176
  • Hazzan Name: Samuel Cohen
  • City: Ioannina
  • Congregation: Kahal Kadosh Yashan (Ioannina)
  • Roots: Romaniote
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
326 ZY176   Samuel Cohen   Ioannina Kahal Kadosh Yashan (Ioannina) Romaniote Shabbat
  1. מזמור 93

(1 Page)