מזמור 92

  • Recording #: 322
  • Page: ZY175
  • Hazzan Name: Shemuel A. Rekanati
  • City: Salonica
  • Congregation: Tel Aviv
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
322 ZY175   Shemuel A. Rekanati   Salonica Tel Aviv Sephardic Shabbat
  1. מזמור 92

(2 Pages)