מזמור 92

  • Recording #: 323
  • Page: ZY175
  • Hazzan Name: Samuel Cohen
  • City: Ioannina
  • Congregation: Kahal Kadosh Yashan (Ioannina)
  • Roots: Romaniote
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
323 ZY175   Samuel Cohen   Ioannina Kahal Kadosh Yashan (Ioannina) Romaniote Shabbat
  1. מזמור 92

(2 Pages)