מזמור 137 – על נהרות בבל

  • Recording #: 345
  • Page: ASV109
  • Hazzan Name: Hayim Afya
  • City: Istanbul
  • Congregation: Shaar Hashamayim (Mexico City)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Tisha B'Av
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
345 ASV109   Hayim Afya   Istanbul Shaar Hashamayim (Mexico City) Sephardic Tisha B'Av
  1. מזמור 137 - על נהרות בבל

(1 Page)