מהרו כל שרים

  • Recording #: 27
  • Page: M063
  • Makam: Ajemashiran
  • Hazzan Name: Hayim Afya
  • Application: Maftirim
  • City: Istanbul
  • Congregation: Shaar Hashamayim (Mexico City)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
27 M063 Ajemashiran Hayim Afya Maftirim Istanbul Shaar Hashamayim (Mexico City) Sephardic Shabbat
  1. מהרו כל שרים

(1 Page)