לכה דודי

  • Recording #: 302
  • Page: ZY174
  • Hazzan Name: Hy Genee
  • City: Ioannina
  • Congregation: Kehila Kedosha Janina (New York)
  • Roots: Romaniote
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
302 ZY174   Hy Genee   Ioannina Kehila Kedosha Janina (New York) Romaniote Shabbat
  1. לכה דודי

(1 Page)