לכה דודי

Includes instrumental music

  • Recording #: 331
  • Page: ZY174
  • Makam: Nihavend
  • Hazzan Name: Refael Abuav
  • City: Istanbul
  • Congregation: Shaar Hashamayim (Mexico City)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
331 ZY174 Nihavend Refael Abuav   Istanbul Shaar Hashamayim (Mexico City) Sephardic Shabbat
  1. לכה דודי

(1 Page)