לכה דודי

Includes instrumental music

  • Recording #: 330
  • Page: ZY174
  • Makam: Nihavend
  • Hazzan Name: Isaac Behar
  • City: Sofia
  • Congregation: Sephardic Temple Tifereth Israel (Los Angeles)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
330 ZY174 Nihavend Isaac Behar   Sofia Sephardic Temple Tifereth Israel (Los Angeles) Sephardic Shabbat
  1. לכה דודי

(1 Page)