כל נדרי

  • Recording #: 395
  • Page: SYK033
  • Hazzan Name: Moshe Halegua
  • City: Salonica
  • Congregation: Kal Kadosh Monastirlis (Thessaloniki)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Yom Kippur
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
395 SYK033   Moshe Halegua   Salonica Kal Kadosh Monastirlis (Thessaloniki) Sephardic Yom Kippur
  1. כל נדרי

(1 Page)