ישמח הר ציון

  • Recording #: 475
  • Page: M029
  • Makam: Segah
  • Hazzan Name: Refael Abuav
  • City: Istanbul
  • Congregation: Shaar Hashamayim (Mexico City)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
475 M029 Segah Refael Abuav   Istanbul Shaar Hashamayim (Mexico City) Sephardic Shabbat
  1. ישמח הר ציון

(1 Page)