יצו האל

  • Recording #: 543
  • Page: SRH023
  • Hazzan Name: Hy Genee
  • City: Ioannina
  • Congregation: Kehila Kedosha Janina (New York)
  • Roots: Romaniote
  • Prayer Cycle: Selihot
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
543 SRH023   Hy Genee   Ioannina Kehila Kedosha Janina (New York) Romaniote Selihot
  1. יצו האל

(1 Page)