יושב תהילות

  • Recording #: 5
  • Page: M022
  • Makam: Dugah
  • Hazzan Name: Isak Machoro, David Sevi, David Behar
  • Application: Maftirim
  • City: Istanbul
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
5 M022 Dugah Isak Machoro, David Sevi, David Behar Maftirim Istanbul   Sephardic Shabbat
  1. יושב תהילות

(1 Page)