יונה יקושה

  • Recording #: 10
  • Page: M024
  • Makam: Segah
  • Hazzan Name: Isak Machoro, David Sevi
  • Application: Maftirim
  • City: Istanbul
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
10 M024 Segah Isak Machoro, David Sevi Maftirim Istanbul   Sephardic Shabbat
  1. יונה יקושה

(1 Page)