יגדל

Excerpt

  • Recording #: 301
  • Page: SSR034
  • Hazzan Name: Chaim Kofinas
  • City: Ioannina
  • Congregation: Kehila Kedosha Janina (New York)
  • Roots: Romaniote
  • Prayer Cycle: Yom Tov
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
301 SSR034   Chaim Kofinas   Ioannina Kehila Kedosha Janina (New York) Romaniote Yom Tov
  1. יגדל

(1 Page)