חצי קדיש

  • Recording #: 290
  • Page: ZY221
  • Hazzan Name: Chaim Kofinas
  • City: Ioannina
  • Congregation: Kehila Kedosha Janina (New York)
  • Roots: Romaniote
  • Prayer Cycle: Shabbat, Weekday
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
290 ZY221   Chaim Kofinas   Ioannina Kehila Kedosha Janina (New York) Romaniote Shabbat, Weekday
  1. חצי קדיש

(1 Page)