חצי קדיש

Reciting at 2:18

  • Recording #: 291
  • Page: SSR094
  • Hazzan Name: Hy Genee
  • City: Ioannina
  • Congregation: Kehila Kedosha Janina (New York)
  • Roots: Romaniote
  • Prayer Cycle: Pesah
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
291 SSR094   Hy Genee   Ioannina Kehila Kedosha Janina (New York) Romaniote Pesah
  1. חצי קדיש

(1 Page)