חנוכה – מזמור 30

  • Recording #: 278
  • Page: ZY328
  • Hazzan Name: Viktor Beruhiel
  • City: Istanbul
  • Congregation: Ets Hayim Ortakoy (Istanbul)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Hanukkah
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
278 ZY328   Viktor Beruhiel   Istanbul Ets Hayim Ortakoy (Istanbul) Sephardic Hanukkah
  1. חנוכה - מזמור 30

(1 Page)