חנוכה – ברכות, הנרות הללו, מזמור 30

  • Recording #: 275
  • Page: ZY328
  • Hazzan Name: Baruh Hason
  • City: Istanbul
  • Congregation: Caddebostan Synagogue
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Hanukkah
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
275 ZY328   Baruh Hason   Istanbul Caddebostan Synagogue Sephardic Hanukkah
  1. חנוכה - ברכות, הנרות הללו, מזמור 30

(1 Page)