ושמרו

  • Recording #: 299
  • Page: ZY179
  • Hazzan Name: Chaim Kofinas
  • City: Ioannina
  • Congregation: Kehila Kedosha Janina (New York)
  • Roots: Romaniote
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
299 ZY179   Chaim Kofinas   Ioannina Kehila Kedosha Janina (New York) Romaniote Shabbat
  1. ושמרו

(1 Page)