וירד ה

תמהנו מרעות is sung in Ladino.

  • Recording #: 46
  • Page: SRH019
  • Makam: Nihavend
  • Hazzan Name: Jack Mayesh
  • Application: Selihot
  • Congregation: Sephardic Temple Tifereth Israel (Los Angeles)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Selihot
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
46 SRH019 Nihavend Jack Mayesh Selihot   Sephardic Temple Tifereth Israel (Los Angeles) Sephardic Selihot
  1. וירד ה

(2 Pages)