ה’ יום לך אערוך תחנה

  • Recording #: 559
  • Page: SRH145
  • Hazzan Name: Hy Genee, Chaim Kofinas
  • City: Ioannina
  • Congregation: Kehila Kedosha Janina (New York)
  • Roots: Romaniote
  • Prayer Cycle: Rosh Hashanah
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
559 SRH145   Hy Genee, Chaim Kofinas   Ioannina Kehila Kedosha Janina (New York) Romaniote Rosh Hashanah
  1. ה' יום לך אערוך תחנה

(1 Page)