הפטרה תשעה באב

  • Recording #: 481
  • Page: ASV182
  • Hazzan Name: David A. Rekanati
  • City: Salonica
  • Congregation: Shelomo Ibn Gabirol Synagogue (Tel Aviv)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Tisha B'Av
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
481 ASV182   David A. Rekanati   Salonica Shelomo Ibn Gabirol Synagogue (Tel Aviv) Sephardic Tisha B'Av
  1. הפטרה תשעה באב

(11 Pages)