היא שעמדה

Hebrew and Ladino

  • Recording #: 163
  • Page: PH009
  • Hazzan Name: Refael Kalaora
  • Application: Seder
  • City: Istanbul
  • Congregation: Shaar Hashamayim (Mexico City)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Pesah
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
163 PH009   Refael Kalaora Seder Istanbul Shaar Hashamayim (Mexico City) Sephardic Pesah
  1. היא שעמדה

(1 Page)