גרושים מבית תענוגיהם

  • Recording #: 505
  • Page: ASV164
  • Hazzan Name: Ben Sion (Sam) Maimon
  • City: Tekirdag
  • Congregation: Sephardic Bikur Holim Congregation (Seattle)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Tisha B'Av
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
505 ASV164   Ben Sion (Sam) Maimon   Tekirdag Sephardic Bikur Holim Congregation (Seattle) Sephardic Tisha B'Av
  1. גרושים מבית תענוגיהם

(1 Page)