בן אדם

  • Recording #: 541
  • Page: SRH012
  • Hazzan Name: Hy Genee
  • City: Ioannina
  • Congregation: Kehila Kedosha Janina (New York)
  • Roots: Romaniote
  • Prayer Cycle: Selihot
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
541 SRH012   Hy Genee   Ioannina Kehila Kedosha Janina (New York) Romaniote Selihot
  1. בן אדם

(1 Page)