בן אדם

  • Recording #: 244
  • Page: SRH012
  • Hazzan Name: Sadik Danon
  • City: Sarajevo
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Selihot
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
244 SRH012   Sadik Danon   Sarajevo   Sephardic Selihot
  1. בן אדם

(2 Pages)