אשרי העם

  • Recording #: 313
  • Page: SSR123
  • Makam: Ajemashiran
  • Hazzan Name: Yosef Bichim
  • City: Istanbul
  • Congregation: Caddebostan Synagogue
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Pesah, Shavuot, Sukkot
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
313 SSR123 Ajemashiran Yosef Bichim   Istanbul Caddebostan Synagogue Sephardic Pesah, Shavuot, Sukkot
  1. אשרי העם

(1 Page)